กองการศึกษา


นายไพบูลย์ พิลาพรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นางสาวนภาภรณ์ ไชยสุวรรณ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางมัลลิกา  ถิ่นนาเวียง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



นางสาวธิดารัตน์ สว่างเลิศ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิริกร โคธิเสน

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน