เทศบาลตำบลเวียงคุกร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และชุมชน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเทพพลประดิษฐาราม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เทศบาลตำบลเวียงคุกกำหนดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันนี้ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๒ - ๔๓๘ - ๑๔๕

 

ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2567

 

ข้อมูลหน่วยงาน